MUZEJ CETINSKE KRAJINE2018-10-08T18:17:43+00:00

Project Description

MUZEJ CETINSKE KRAJINE

Utemeljen 1956. godine, središnje je mjesto istraživanja i prezentiranja bogate kulturno – povijesne baštine Cetinske krajine. Muzej obuhvaća sljedeće zbirke: arheološku, numizmatičku, kulturno – povijesnu, etnografsku, prirodoslovnu zbirku, zatim zbirke oružja, odlikovanja, medalja i plaketa, fotografija i fotografskog pribora, dokumenata, razglednica i plakata te umjetničku zbirku u kojoj su naj – zastupljeniji umjetnici iz Cetinske krajine. U lapidariju na otvorenom i u prizemlju muzeja izloženi su kameni spomenici različitih stilskih razdoblja. Osobito su značajni antički spomenici bogate arhitektonske dekoracije, žrtvenici posvećeni rimskim božanstvima te nadgrobne stele iz Ruduše koje potječu iz 1.st., a dragocijene su zbog ilirskih imena i posebnih ornamentalnih motiva. Među figuralnim skulpturama ističu se kipovi rimskih božica Rome i Fortune iz Čitluka ( ant. Aequum).
Arheološka zbirka u stalnom muzejskom postavu predstavljena je kronološkim slijedom od prapovijesti preko antike do srednjega vijeka, a izlošci su popraćeni preglednim tekstovima, legendama, kartama, crtežima i fotografijama.
Prapovijesno razdoblje je zastupljeno kamenim, keramičkim i koštanim nalazima koji su pronađeni u koritu rijeke Cetine. Paleolitik je predstavljen osobitim kamenim ručnim klinom iz korita Cetine na Hanu, a neolitik ulomcima keramičkih posuda i glačanim kamenim oružjem i oruđem. Eneolitiku pripadaju bakrene klinaste i kamene čekić – sjekire, a zanimljivi su i ulomci keramičkih ukrašenih posuda iz vrtača u Otišiću. U grobnim gomilama iz sojeničkog naselja na Dugišu kraj Otoka pronađene su keramičke posude, trokutasti bodeži i jednnorezni noževi koji pripadaju posebno izdvojenoj prapovijesnoj kulturnoj grupi – cetinskoj kulturi, vremenski određenoj razdobljem eneolitika i bronce (2250. g. pr. Kr. – 1600.g.pr.Kr.). Kasnobrončano razdoblje predstavljeno je primjercima brončanog oružja i oruđa, keramičkim posudama i nakitom. Grčko – Ilirske kacige i knemide, koplja i noževi pripadaju željeznodobnom razdoblju. Antičko razdoblje prezentirano je izlošcima koji potječu s različitih nalazišta u Cetinskoj krajini: uljanicama s figurativnim prikazima, balzamarijima, amforama, glinenim crjepovima, raznim vrstama nakita i dr. Kvalitetom obrade izdvajaju se dvije mramorne glave carice Herenije Etruscile, žene rimskog cara Trajana Decija i glava božice s dijademom. Ranosrednjovjekovno razdoblje predočeno je izborom grobnih priloga pronađenim u starohrvatskim grobovima u Bajagiću, Jasenskom, Lučanima i Jabuci te nalazima iz korita rijeke Cetine. O razvijenom srednjem vijeku svjedoče nalazi iz grobova, poglavito brončani nakit te mnogobrojno oružje.