TRADICIJSKO LONČARSTVO RUČNOG KOLA IZ POTRAVLJA2017-07-24T10:47:58+00:00

Project Description

TRADICIJSKO LONČARSTVO RUČNOG KOLA IZ POTRAVLJA

UMJETNOST IZ ZEMLJE

Što se izrađuje?

Potravski lončari – bakrari, najpoznatiji su upravo po posuđu koje im je donijelo i nadimak. To je bilo vrijeme kad su se u domaćinstvu upotrebljavale razne zemljane posude, lonci, bakre za kuhanje mlijeka ili za pripremanje pure – rijetke kukuruzne palente, ćupovi za držanje masla i kiseloga mlijeka, lonci za čuvanje vina, žita , škaldini – posude za nošenje žara, pekem cripnje – zvonoliki poklopci kojima se pokrivalo tijesto za pogaču ili neko drugo jelo na otvorenom ognjištu, pjati – tanjuri za serviranje jela, zdile (plitke zdjele), ruketnjaci (vrčevi za piće), muzine (male štedne kasice) … Svaka je posuda imala naziv prema namjeni (bakra mlikarica, purarica, dubočica, bandeua …). Danas se uz neke tradicijske posude izrađuju i one novih oblika i namjene, npr. amfore (za turističku prodaju), lonci za cvijeće – pitari te razni minijaturni oblici tradicijskoga posuđa koji se nude kao suveniri.

Gdje se može kupiti?

Potravski lončari u prošlim stoljećima snabdijevali su svojim proizvodima Cetinsku krajinu i širi prostor Dalmacije. Vlastite proizvode prodavali su po sajmovima, a prodaju ih i u današnje vrijeme na Sajmu sela u Sinju (svake godine početkom kolovoza), na dernecima u Trilju, Zadvarju, Vrlici, Metkoviću, Benkovcu, Splitu i drugdje. Prije Drugog svjetskog rata lončari su bili putujući trgovci koji su na magarcu ili konju raznosili robu po mjestima i mijenjali ga za žito, na način „koliko žita stane u lonac, nosi ga!“. Taj se arhaičan način zamjene, trampe, robe za žito (ili ulje, masline, smokve) u ovome kraju zvao promina.

Tko izrađuje?

Umijeće izrade zemljanoga posuđa u selu Potravlje od danas se sačuvalo samo u dvije obitelji – Jure Knezovića (1933. – 2012.), u kojoj danas posuđe izrađuju sinovi Ivan i Pile, te Jurina brata Dušana Knezovića u selu Potravlje. Od izvanredne je važnosti sačuvati ovaj segment naše tradicijske kulture i omogućiti mu nastavak života prenošenjem toga umijeća na mlađe generacije. Tradicijsko lončarstvo ručnoga kola u Potravlju ima svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra.

Povijest, lokacija

U podnožju vrle Svilaje, priljubljeno rubu Peručkog jezera, smjestilo se živopisno selo Potravlje, koljevka cetinskog lončarstva ručnog kola, zanata čiji početci sežu u pretpovijesnu starinu. Stoljetnom tradicijom izrade zemljanog posuđa do Drugog svjetskog rata bavilo se pedesetak obitelji u selima Cetinske krajine, au samom Potravlju njih dvadesetak. Još je davne 1774. Slavni talijanski putopisac Alberto Fortis ustvrdio kako su potravski grubi lonci izdržljiviji od onih iz njegove domovine. Tradicijsko lončarstvo ručnoga kola u Potravlju do danas se održalo samo u ovome selu kod Sinja u općini Hrvace.

(IZVOR: TZ Sinj)